16 Mayıs 2024 Perşembe
09:00-13:20 KONGRE KAYIT İŞLEMLERİ
  Mehmet Akif Ersoy Salonu
09:30-10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:30:11:00  AÇILIŞ KOKTEYLİ
11:00-11:40 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ahmet Nedim Ay
Davetli Konuşmacı:  Prof. Dr. Sang Ouk Kim
Konuşma Başlığı:
2D Materials for Post AI Era: Smart Fibers, Soft Robotics & Single Atom Catalyst
11:40-13:20 Mehmet Akif Ersoy Salonu K Salonu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ahmet Nedim Ay Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ümmühan Özdemir Özmen
11:40-12:00 SS-035 Phthalocyanines for far-red and NIR triplet state applications / Fabienne Dumoulin SS-006 Schiff bazı esaslı heteroleptik Ru(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerinin İncelenmesi / Emel Yıldız
12:00-12:20 SS-002 Ni Nanopartikül/ Elektrokimyasal İndirgenmiş Grafen Oksit (NiNP/ERGO) Esnek Elektrotların Elektrokimyasal Hazırlanması ve Suyun Parçalanmasında Kullanılması / Saadet Dinç SS-007 Antimon(III) Halojenürlerin Tiyofen Sübstitüe Tiyosemikarbazon Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi / Okan Uçar
12:20-12:40 SS-003 Çinko Oksit Nanoteller İle Dekore Edilmiş Yeni Nesil Sulu Batarya Anotları / Sadaf Adhami SS-008 FDA Onaylı Sülfapiridin İlacı ile Yeni Hibrit Bileşikler: Sentez, Karakterizasyon, Antimikrobiyal Aktivite ve Teorik Hesaplamalar / Nurana Ibrahimova
12:40-13:00 SS-004 Güneş Pillerinde Kullanılacak Kurşunsuz Alternatif Perovskit Yapıların Sentezi Ve Karakterizasyonu / Beliz Duyar SS-058 Günlük Gıda Takviyeleri Olarak Bor Ester Bileşikleri / Melda Bolat
13:00-13:20 SS-005 Manganez Demir Oksit Üzerine Yüklenen Paladyum Nanopartikülleri Kullanılarak NaBH4’ün Hidrolizi / Sibel Duman SS-010 4-Hidroksi-3-((2-hidroksi-3-metoksibenziliden)amino)benzensulfonik asit ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitesinin incelenmesi / Şenol Yavuz
13:20-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ Fesleğen Kafe
14:30-17:00 ANITKABİR Ziyareti
 
17 Mayıs 2024 Cuma
  Mehmet Akif Ersoy Salonu
09:00-09:40 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Emel Yıldız
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Evamarie Hey-Hawkins
Konuşma Başlığı:
Carboranes and Metallacarboranes as Building Blocks for the Design of Novel Anti‐Tumour Agents
09:40-11:00 Mehmet Akif Ersoy Salonu K Salonu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Emel Yıldız Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sevil Özkınalı
09:40-10:00 SS-011 Structural, optical, and neutron sensitivity properties of multifunctional Yb3+/Tb3+ co-doped MB4O7 (M: Mg, Ca, Sr) / Ayşen Yilmaz SS-015 Optimization of the Solvothermal Synthesis Conditions for Micro-Nano Particles with MIL-125 Metal Organic Framework Structure / Elif Gökçen Dilci
10:00-10:20 SS-012 Sulfonil Hydrazone Compound Containing Thiotetrazole Synthesis, Characterization, Potential ALS Enzyme Inhibitor Property, and In Silico Studies / Nüveyre Canbolat SS-016 Coordination Complexes for Heavy Metal Removal / Kazım Köse
10:20-10:40 SS-014 Synthesis, Biological Evaluation And Biosensor Application of Thiophen-Containing N-Donated Ru(II) ond Rh(I) Complexes / Murat Yavuz SS-017 Comparison of Adsorption Capacity of Microfluidic and Conventional Synthesized UiO-66 Metal Organic Framework (MOF) Nanoparticles for Phosphate Removal from Wastewater / Buket Üstün
10:40-11:00   SS-056 Bentonit ve organo bentonitlerin rijit poliüretan köpüklerde şişirme etkisi / Sinem Tümük
11:00-11:20 Kahve Molası
  Mehmet Akif Ersoy Salonu
11:20-12:00 Oturum Başkanı: Prof.Dr. İsmail Özdemir
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Bekir Çetinkaya
Konuşma Başlığı:
Bifonksiyenel Homojen Katalizörler
12:00-13:20 Mehmet Akif Ersoy Salonu K Salonu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. İsmail Özdemir Oturum Başkanı: Prof.Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu
12:00-12:20 SS-019 Kinoksalin ligantlari içeren platin ve bakır esaslı komplekslerin antikanser etkilerinin incelenmesi / Şeniz Özalp Yaman SS-023 Tiyazol-Ferrosen ile Modifiye Edilmiş Kromenilyum-Siyanin Tabanlı ve Çok Kanallı Yeni Bir Hg2+ Sensörün Geliştirilmesi / Elif Yılmaz
12:20-12:40 SS-046 Pi-Pi İstiflenmesine Dayalı Hibrit Altın Katalizör Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Katalitik Uygulamaları / Bengi Özgün Öztürk SS-024 Grafen-Ftalosiyanin Temelli Elektrokimyasal Sensör ile Bisfenol A Tayini / Çiğdem Yağcı
12:40-13:00 SS-021 Sentezlenmiş Heteroleptik Rutenyum Kompleks Molekül Yapılarının Kuantum Kimyasal Hesapları ve Doking Çalışması / Yasemin Keşkek Karabulut SS-029 Gökkuşağı alabalığı {oncorhynchus mykiss} işleme atıklarından elde edilen inorganik kalıntıların, katkı malzemesi olarak epoksi matrisli kompozitlerde değerlendirilmesi / Fatma Ulusal
13:00-13:20 SS-031 Redoks aktif heterodinükleer ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu / Safinaz Sahin SS-026 Yeni Cıva (II) İyon Seçici, Kromenilyum-Siyanin Tabanlı Floresan Sensörün Geliştirilmesi / Muhammed İkbal Gündüz
13:20-14:40 ÖĞLE YEMEĞİ Fesleğen Kafe
  Mehmet Akif Ersoy Salonu
14:40-15:20 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ömer Faruk Öztürk
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Bilgehan Güzel
Konuşma Başlığı:
Süperkritik akışkan teknolojisi; homojen ve heterojen katalizör uygulamaları
15:20-16:40 Mehmet Akif Ersoy Salonu K Salonu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ömer Faruk Öztürk Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ertuğrul Gazi Sağlam
15:20-15:40 SS-027 ScCO2 Ortamında Kiral Nanokatalizörler İle Gerçekleştirilen Moleküller Arası Asimetrik Heck C-C Eşleşme Reaksiyonları / Simay İnce SS-013 Ball-Type Functional Phthalocyanine Photosensitizer / Fatih Mutlu
15:40-16:00 SS-028 İkincil kaynaklardan oluşan atık sudan altın nanopartiküllerinin eldesi ve sitotoksik etkilerinin incelenmesi / Fatma Ulusal SS-032 Tamamen ve kısmen sübstitüe 2-tiyofenilmetilspiro(N/N)siklotrifosfazenlerin sentezi ve karakterizasyonu / Cansu Diler Demirci
16:00-16:20   SS-033 Timol ve karvakrol içeren azaftalosiyaninlerin sentezi ve floresans özelliklerinin incelenmesi / Günay Kaya Kantar
16:20-16:40 SS-030 Amfoterik Hidrojellerin Sentezi Karakterizasyonu ve Boyarmadde Adsorpsiyonunda Kullanımı / Ali Delibaş SS-034 Elektron çekici ve salıcı gruplara sahip, farklı metal içeren ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu / Safinaz Sahin
16:40-17:40 POSTER SUNUMU
18:30 GALA YEMEĞİ (Fesleğen Restoran)
 
18 Mayıs 2024 Cumartesi
  Mehmet Akif Ersoy Salonu
09:00-09:40 Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ayşen Yılmaz
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Pierre Le Gendre
Konuşma Başlığı:
Phenoxy-Amidine and FAlen: Coordination Chemistry and Catalysis
09:40-11:00 Mehmet Akif Ersoy Salonu K Salonu
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ayşen Yılmaz Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şaban Uysal
09:40-10:00 SS-001 Designing Iron Photosensitizers for Photocatalytic Water Oxidation / Ferdi Karadaş SS-039 Çinko Borat İçeren Alev Geciktirici Özellikli Mikroenkapsüllenmiş Faz Değiştiren Malzemelerin Sentezi ve Uygulaması / N. Ceren Süer
10:00-10:20 SS-036 An Approach to the Synthesis of O-(methylene)phosphine-phosphonodithioate Ligand and Their Complexes / Mehmet Karakuş SS-040 Tb3+ Katkılı Na2Al2B2O7 Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotolüminesans Özelliğinin İncelenmesi / Ali Sadi Başak
10:20-10:40 SS-037; Synthesis And Characterization Of Lu Bisphthalocyanine-Centered Poly(𝜺-Caprolactone) Star Polymers / Atefeh Emami SS-041 Sol-Jel Yöntemiyle Bor Katkılı İnce Film Kaplamaların Hazırlanması ve Karakterizasyonu / Birsen Şengül Oksal
10:40-11:00 SS-038 Equilibrium, Kinetics, Thermodynamics And Ir Spectra Of The Sorption Of Some Ions From Solutions By Aminophosphone Functional Group Sorbent / Mahnur Jafarli SS-052 Benzimidazol Tipi Moleküllerin Serum Albümin ile Etkileşimine Ca2+, Mg2+ ve Zn2+ İyonlarının Etkisi / Elvan Üstün
11:00-11:20 Kahve Molası
  Mehmet Akif Ersoy Salonu
11:20-12:00 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Dursun Ali Köse
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Saim Özkar
Konuşma Başlığı:
Geçiş Metal Nanokümeleri ve Katalizde Uygulamaları
12:00-13:20 Mehmet Akif Ersoy Salonu K Salonu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Dursun Ali Köse Oturum Başkanı: Prof.Dr.Serap Beşli
12:00-12:20 SS-043 Hidrojenasyon tepkimelerinde tek metal atomlu destekli katalizörlerin seçiciliğe etkilerinin modellenmesi / Viktorya Aviyente SS-048 Biyosensör Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Antrasen İçeren Sülfonilhidrazon Bileşikleri: Sentez, Karakterizasyon, Elektrokimyasal Çalışmalar Ve Teorik Hesaplamalar / Hilal Güler
12:20-12:40 SS-044 Monomerik ve Dimerik Ftalosiyanin Katalizörler / Ümit İşci SS-049 Bazik Ortamda Alüminyumun 2D-MoS2 Katkılı Pirol Kaplama ile Korozyondan Korunması / Gülden ASAN
12:40-13:00 SS-045 Investigation of The Catalytic Activity and Reaction Kinetics of Some Metalophthalocyanines Bearing Schiff Base Complexes as Oxidation Catalysts for Bleaching Systems / Salih Zeki Yildiz SS-050 Schiff Bazı Sentezi ve Yumuşak Çeliğin Korozyonuna İnhibitör Etkisinin Araştırılması / Büşra Dağ
13:00-14:20 ÖĞLE YEMEĞİ Fesleğen Kafe
  Mehmet Akif Ersoy Salonu
14:20-15:00 Oturum Başkanı: Prof.Dr. İbrahim İsmet Öztürk
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Ömer Dağ
Konuşma Başlığı:
Gözenekli Malzemelerin Sentezi için Liyotropik Arafazlar ve Çeşitli Uygulamaları
15:00-16:20 Mehmet Akif Ersoy Salonu K Salonu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. İbrahim İsmet Öztürk Oturum Başkanı: Prof.Dr.Erdal Canpolat
15:00-15:20 SS-051 Magnezyum Alkoksit Temelli Öncü Organometalik Bileşiklerin Termokinetik Özelliklerinin İncelenmesi Ve Bunların Fonksiyonel Mgo Nanoparçacıklarının Sentezlenmesinde Kullanılmaları / Büşra Atkesen SS-055 Silan Modifiye Stiren Maleik Anhidrit Kopolimerinin Bitüm Uygulamaları / Filiz Kadagan Bahadır
15:20-15:40 SS-053 Hibrit Nanokompozitler: Porfirin içeren PEG-GO-Ag nanoparçacıklarının Fotofiziksel ve Fotokimyasal özellikleri / Emel Önal SS-057 Some Natural Biomaterials for Blood Applications / Aysel Guven
15:40-16:00 SS-054 Obtaining bismuth (III) sulfide organic and aqueous mediums / Aliye Rzayeva SS-022 Amin-Fonksiyonlu Polistiren Mikrokürelere İmmobilize Edilmiş Grubbs (1/2) Katalizörleri Varlığında Norbornenin Halka Açılma Metatez Polimerizasyonu / Kelime Erdem
16:00-17:00 POSTER SUNUMU
17:00-17:20 KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME
 
19 Mayıs 2024 Pazar
10:00-17:00 Beypazarı Gezisi (ÜCRETLİ)