Bildiri Hazırlama Kuralları

 1. Bildiriler özet metin şeklinde kabul edilecek ve bildiri gönderimi için de kongre bildiri özet şablonu kullanılacaktır. Online bildiri gönderim sistemini tıklayarak ve gerekli adımları izleyerek bildirinizi bilim kuruluna gönderebilirsiniz.
 2. Bildiriler maksimum 500 kelime içerecek ve Times New Roman yazı formatında 11 punto olarak yazılacaktır.
 3. Bildirinin Türkçe başlığı 12 punto, koyu ve büyük harfler ile ortalanarak yazılacaktır.
 4. Metnin satır arası boşluğu 1,5 satır olacaktır.
 5. Bildiri özet metninde referanslar tek ise [1], birden fazla ise [1, 2] vb. şeklinde verilecek ve referanslar kısmı ise kongre bildiri özeti şablonunda gösterildiği şekilde düzenlenecektir.
 6. Poster ve sözlü bildiriler hakem değerlendirmesinin olumlu olması halinde kabul edilecektir.
 7. Bildiri özet metinleri bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır. Yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 8. Sözlü sunumlar Bilim Kurulları tarafından sınırlı sayıda seçilecektir.
 9. Bildiri sunan yazarın mutlaka kongre kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir. Diğer yazarlarda kongreye katılmak isterlerse kongre kaydı yapmaları gerekmektedir.

Konu Başlıkları

 • Koordinasyon Kimyası
 • Supramoleküler Bileşikler
 • Organometalik Kimya
 • Katalitik Kimya
 • Tepkime Mekanizmaları
 • Enerji ve Fotokimya
 • Biyoinorganik Kimya ve Metalik Enzimler
 • Katı Hal Kimyası
 • İnorganik-organik Malzemeler
 • Bor Kimyası

Dergi yayını

TRDİZİN’de yer alan Hacettepe Journal of Biology and Chemistry dergisinde 9. Anorganik Kimya Kongresi’ne özel sayı yayınlanacaktır. Kongrede sunulan bildiriler, yazarların talebi ve hakem görüşleri doğrultusunda makale olarak yayınlanabilecektir.

https://dergipark.org.tr/en/pub/hjbc

SCI/SCIE indeksinde yer alan Journal of Molecular Structure (IF=3.8) dergisinde 9. Anorganik Kimya Kongresi’ne özel sayı yayınlanacaktır. Kongrede sunulan bildiriler, yazarların talebi ve hakem görüşleri doğrultusunda makale olarak
yayınlanabilecektir.

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-molecular-structure